header-afbeelding

Internationale projecten

Bekende organisatie
Op internationaal gebied bieden wij steun aan organisaties en projecten die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking ter plaatse in de vorm van tastbare materialen, medische hulp of noodhulp in crisissituaties. Wij steunen met name graag organisaties die hun sporen verdiend hebben en waar wij een langere relatie mee hebben. Dit, omdat het voor ons moeilijker is om de effectiviteit en de impact van een ingediend project te doorgronden en de voortgang daarvan te monitoren.

Kom ik in aanmerking voor een donatie?
quote
Internationaal steunen wij ontwikkelingssamenwerking, medische hulp en noodhulp.

Een selectie van onze Internationale projecten

Image for Stichting Make the Difference

Stichting Make the Difference

Stichting Make the Difference richt zich op het ondersteunen van minderbedeelden door hen mogelijkheden te geven op een menswaardig en zelfstandig bestaan. Projecten in Afrika worden zodanig ondersteund en begeleid, dat ze na verloop van tijd niet meer afhankelijk zijn van (financiële) steun van de stichting. Zij ondersteunen door de lokale bevolking opgestarte projecten en helpen hen deze uit te bouwen tot een beter functionerend geheel. Zo richten zij zich onder andere op het Make The Difference Kenia project in Kisumu, Kenia, een school voor wees- en andere needcare kinderen. Het N. van Ballegooijenfonds ondersteunt deze stichting.

Stichting Rhiza

Stichting Rhiza helpt de kansarme bevolking in Zuid-Afrika een zelfredzaam bestaan op te bouwen. De projecten van stichting Rhiza richten zich op het vergroten van kansen op een zelfredzaam en solide bestaan. Door projecten op het gebied van onderwijs, landbouw, gezondheidszorg, beroepsgerichte trainingen en ondernemerschap te initiëren, zijn begunstigden in staat een bestaan op te bouwen. Het N. van Ballegooijenfonds steunt Stichting Rhiza bij meerdere klinieken in Zuid-Afrika. Deze klinieken bieden primaire zorg aan die relevant is voor de lokale problematiek. Deze zorg bestaat bijvoorbeeld uit Hiv-tests en medicatie, vaccinaties voor baby’s en jonge kinderen en pre- en postnatale zorg, zoals echo’s en family planning.

Stichting Sumbing Bibir

In Indonesië worden relatief veel kinderen met een gespleten lip of open gehemelte (schisis) geboren. Door de schisis raken ze vaak ondervoed en zijn ze vatbaarder voor infecties dan hun leeftijdgenootjes. Bovendien worden ze door hun zichtbare ‘anders zijn’ vaak slecht geaccepteerd in de samenleving. Sumbing Bibir steunt lokale én outreach missies waarbij een team van specialisten op vrijwillige basis naar een regio in Indonesië reist om kinderen met schisis te opereren. Na de operaties volgen de gehoorcontroles, spraakles, tandheelkundige en orthodontische behandelingen. Daarnaast trainen zij Indonesische chirurgen, zodat ze zelfstandig kunnen opereren. Ook zorgt Sumbing Bibir ervoor dat de kinderen naar school gaan, zodat ze een leven hebben als ieder ander kind. Het N. van Ballegooijenfonds ondersteunt dit project.

Doe een aanvraag

Bekijk hier onze voorwaarden.
Deze zijn afhankelijk van waar uw project of doel zich bevindt.