header-afbeelding

Lokale projecten

Lokaal heeft de voorkeur
Het N. van Ballegooijen Fonds is opgericht in 1978 in Wijk en Aalburg, thans gemeente Altena. Ze steunt vooral projecten en goede doelen in deze streek en de direct omliggende omgeving. In de eigen regio zijn de doelen niet specifiek op een bepaalde doelgroep gericht. Er kan veel in aanmerking komen. Doelen op sociaal maatschappelijk gebied, kunst en erfgoed, de natuur en dierenwelzijn komen in aanmerking. De organisaties waarmee we in Altena samenwerken zijn meestal wat informeler opgezet en werken met vrijwilligers en enthousiastelingen. Voor verenigingen, zoals sport-, muziek en toneelverenigingen en festivals is een beperkt budget beschikbaar.

Kom ik in aanmerking voor een donatie?
quote
Wij steunen graag lokale projecten. De achtergrond hiervan kan heel divers zijn, van natuur tot sociaal-maatschappelijk.

Een selectie van onze Lokale projecten

Image for Molenstichting Land van Heusden en Altena

Molenstichting Land van Heusden en Altena

Molens zijn het klassieke symbool van Nederland en ook in onze streek staan er diversen. De bouw van de molens in onze streek, is nauw verbonden met de St. Elisabethsvloed en de strijd tegen het water. Al in 1461 werd een eerste poldermolen in het Land van Heusden en Altena gebouwd en is daarmee van cruciaal belang geweest voor het bewoonbaar houden van onze streek. Daarnaast zijn er nog enkele korenmolens die veelal nog in gebruik zijn om graan te malen. De molens zijn gekoesterde monumenten door bezoekers en bewoners van de streek. De Molenstichting Land van Heusden en Altena maakt zich sterk voor het behoud van negen molens en restaureert deze wanneer nodig. Recentelijk zijn de Zandwijkse molen en molen De Vervoorne Polder gerestaureerd. Het N. van Ballegooijen Fonds steunt de Molenstichting met een jaarlijks bedrag om dit erfgoed te behouden. 

Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur, Faunatoren

Zoals op veel plaatsen heeft ook de natuur het in onze regio zwaar. De huiszwaluw is een vogel die vroeger veel voorkwam op het platteland, maar het momenteel lastig heeft met het vinden van geschikte broedplaatsen. Altenatuur heeft een Faunatoren ontworpen van zes meter hoog van diverse materialen en structuren die broed- en schuilplaatsen kan bieden aan veel beschermde soorten, zoals huiszwaluwen, vleermuizen, amfibieĆ«n, bijen en vlinders. Daarmee wordt de biodiversiteit gestimuleerd. De Faunatoren is geplaatst in de waterberging tegenover Kasteel Dussen, dat onder het beheer van Waterschap Rivierenland valt. Het N. van Ballegooijen Fonds steunt dit project.

Stichting de Enghoeve, Equine assited interventions

De Enghoeve is een jeugd ggz-instelling in Uitwijk die in een landelijke setting kinderen en jongeren behandeling en begeleiding biedt. De inzet van paarden kan een verschil maken om resultaten te bereiken die met gangbare vormen van behandeling niet altijd haalbaar zijn. Paarden helpen om sommige doelen makkelijker te bereiken met een meer diepgaand resultaat. Ze oordelen niet, zijn in staat tot interactie met het kind en hebben een spiegelend vermogen. Hierdoor kan een kind alternatieve manieren ontwikkelen om beter om te gaan met zijn omgeving en sterker in de schoenen te staan. De begeleiding en behandeling wordt geboden door gespecialiseerde professionals die het juiste paard bij een specifieke hulpvraag van het kind weten in te zetten. Het N. van Ballegooijen Fonds steunt dit doorlopende project gedurende een drietal jaren.

Doe een aanvraag

Bekijk hier onze voorwaarden.
Deze zijn afhankelijk van waar uw project of doel zich bevindt.