header-afbeelding

Lokale projecten

Lokaal heeft de voorkeur
Het N. van Ballegooijen Fonds is opgericht in 1978 in Wijk en Aalburg, thans gemeente Altena. Ze steunt vooral projecten en goede doelen in deze streek en de direct omliggende omgeving. In de eigen regio zijn de doelen niet specifiek op een bepaalde doelgroep gericht. Er kan veel in aanmerking komen. Doelen op sociaal maatschappelijk gebied, kunst en erfgoed, de natuur en dierenwelzijn komen in aanmerking. De organisaties waarmee we in Altena samenwerken zijn meestal wat informeler opgezet en werken met vrijwilligers en enthousiastelingen. Voor verenigingen, zoals sport-, muziek en toneelverenigingen en festivals is een beperkt budget beschikbaar.

Kom ik in aanmerking voor een donatie?
quote
Wij steunen graag lokale projecten. De achtergrond hiervan kan heel divers zijn, van natuur tot sociaal-maatschappelijk.

Een selectie van onze Lokale projecten

Image for Koffiehuis De Buurvrouw

Koffiehuis De Buurvrouw

Koffiehuis De Buurvrouw is een non-profit koffiehuis in Wijk en Aalburg. Een warm welkom, oprechte aandacht, écht goede koffie, dagverse taarten, tosti’s en verschillende activiteiten. Met het koffiehuis wordt een warme ontmoetingsplaats gecreëerd, waar mensen zich thuis voelen. De horeca-opbrengst per maand gaat als donatie naar een goed doel. Kortom, ​delen in tijd en aandacht met mensen dichtbij, maar ook delen in (financiële) middelen met mensen in nood verder weg. Het N. van Ballegooijen Fonds steunt dit project.

De Bloesemhoff

De Bloesemhoff is een begeleid wonen initiatief voor 16 (jong)volwassenen met een uitdaging in Andel. De Bloesemhoff is een ouderinitiatief. Dat betekent dat de ouders/verzorgers een belangrijke rol hebben in het geheel. Daar komt veel bij kijken en daarom verzorgt een externe organisatie de 24-uurs zorg. Zij ondersteunen ouders en verzorgers bij het wooninitiatief. Samen creëren zij een warm en veilig thuis voor alle bewoners. Het N. van Ballegooijenfonds ondersteunt dit project.

Voedselbank Altena

Iedere week worden er door Voedselbank Altena voedselpakketten verstrekt aan mensen die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn gekomen. De voedselpakketten zijn als tijdelijke noodhulp bedoeld. Mensen kunnen voor een periode van maximaal drie jaar een pakket ontvangen. De Voedselbank heeft een tweeledig doel: Ondersteuning van mensen die het financieel tijdelijk zwaar hebben en het tegengaan van verspilling van voedsel in Nederland. Het N. van Ballegooijenfonds ondersteunt dit project.

Steunstichting Dam

Steunstichting Dam staat inwoners van de Gemeente Aalburg bij als het even niet meezit. In de maand december stelt de stichting een pakket eerste levensbehoeften beschikbaar aan inwoners die leven op de armoedegrens. Daarnaast heeft de stichting volkstuintjes in bezit die ter beschikking worden gesteld aan inwoners van de gemeente om op deze manier voor een zinvolle dagbesteding zorg te dragen. Het N. van Ballegooijenfonds ondersteunt dit project.

Leergeld West-Brabant Oost

Leergeld helpt – als laatste vangnet – kinderen, zodat ze kunnen meedoen. Leergeld maakt het mogelijk dat kinderen mee kunnen doen door de kosten (of een gedeelte daarvan) direct te betalen aan de school, de club of de leverancier van spullen. Leergeld is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. De kinderen zijn woonachting in Altena, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen of Oosterhout. Het N. van Ballegooijen Fonds steunt dit project in de regio Altena.

Molenstichting Land van Heusden en Altena

Molens zijn het klassieke symbool van Nederland en ook in onze streek staan er diversen. De bouw van de molens in onze streek, is nauw verbonden met de St. Elisabethsvloed en de strijd tegen het water. Al in 1461 werd een eerste poldermolen in het Land van Heusden en Altena gebouwd en is daarmee van cruciaal belang geweest voor het bewoonbaar houden van onze streek. Daarnaast zijn er nog enkele korenmolens die veelal nog in gebruik zijn om graan te malen. De molens zijn gekoesterde monumenten door bezoekers en bewoners van de streek. De Molenstichting Land van Heusden en Altena maakt zich sterk voor het behoud van negen molens en restaureert deze wanneer nodig. Recentelijk zijn de Zandwijkse molen en molen De Vervoorne Polder gerestaureerd. Het N. van Ballegooijen Fonds steunt de Molenstichting met een jaarlijks bedrag om dit erfgoed te behouden. 

Doe een aanvraag

Bekijk hier onze voorwaarden.
Deze zijn afhankelijk van waar uw project of doel zich bevindt.