header-afbeelding

Nationale projecten

Brede impact
Soms zijn er zaken die niet alleen in onze eigen streek relevant zijn, maar landelijk impact hebben. We hebben de voorkeur om organisaties te steunen die wat minder publiciteit voor zichzelf kunnen genereren en wat onbekender zijn. Lokaal ingestoken projecten en festivals in andere regio’s dan Altena en omgeving komen niet aanmerking voor een donatie.

Kom ik in aanmerking voor een donatie?
quote
Projecten die wij nationaal ondersteunen hebben niet alleen lokaal, maar in een groter gebied of heel Nederland invloed.

Een selectie van onze Nationale projecten

Image for Leger des Heils

Leger des Heils

Het Leger des Heils zet zich in voor de meest kwetsbare mensen in nood en vooral voor mensen die tussen wal en schip vallen. Ongedocumenteerden zijn één van de meest kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving, een groep die vrijwel van alle reguliere ondersteunings- en opvangmogelijkheden uitgesloten is. Juist daarom zijn donaties van fondsen en particulieren van groot belang. Het N. van Ballegooijenfonds ondersteunt dit project.

Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede te vergroten. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en de intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in armoede. Het Jeugdeducatiefonds is opgericht naar voorbeeld van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Het N. van Ballegooijenfonds ondersteunt dit project.

instituut voor Mensenrechten en Medisch onderzoek

Het instituut voor Mensenrechten en Medisch onderzoek (iMMO) doet forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld bij vluchtelingen en slachtoffers mensenhandel. iMMO spant zich samen met partners in om beleidsmakers en uitvoerders van de asiel- en mensenhandelprocedures voor te lichten over de wijze waarop de gevolgen van ernstig trauma, het doen van een geloofwaardig relaas onbedoeld kunnen ondergraven. De herinneringen en beelden roepen grote emoties op en maken het moeilijk om een samenhangend verhaal te vertellen. Een medisch onderzoek door iMMO maakt het voor vermoede slachtoffers van marteling en geweld mogelijk om medisch steunbewijs aan te dragen over gruwelijke gebeurtenissen waar zij veelal met moeite over spreken en doorgaans geen schriftelijke bewijzen van kunnen overhandigen. Een arts en een psycholoog doen uiterst minutieus onderzoek naar de lichamelijke en psychische littekens. Eén onderzoek kost de rapporteurs en organisatie, deels vrijwilligers, gezamenlijk gemiddeld 55 uur werk. Het N. van Ballegooijenfonds ondersteunt dit project.Diva Dichtbij, zingen van mens tot mens

Diva Dichtbij treedt op voor kwetsbare mensen. In zorginstellingen voor bewoners die langdurig zorg nodig hebben, veelal ouderen met dementie. En thuis in de huiskamer, aan bed of via een beeldscherm. Met liefdevolle aandacht maken de Diva’s en Divo’s daarbij verbinding en intens contact. Ze laten mensen voelen dat ze méér zijn dan hun ziekte. Zo’n optreden maakt veel los. Bij bewoners én bij zorgmedewerkers en naasten. De één begint te stralen. Een ander zingt mee. En bij weer een ander stromen de tranen over de wangen. Het is bij uitstek een kans om samen iets prachtigs te beleven en emoties te verwerken.

‘Met zang kun je het gezonde deel – de ziel – bereiken’

Zo’n 18 professionele vocalisten hebben zich verbonden aan Diva Dichtbij. Dit zijn artiesten die ook optreden op de podia van concertzalen. Ze zijn speciaal opgeleid voor het vak van Diva Dichtbij en beschikken over een breed repertoire. Samen bezoeken ze ongeveer 850 zorginstellingen per jaar en bereiken jaarlijks in totaal zo’n 25.000 mensen. Het N. van Ballegooijenfonds ondersteunt dit project.

Doe een aanvraag

Bekijk hier onze voorwaarden.
Deze zijn afhankelijk van waar uw project of doel zich bevindt.